การวัดขนาดเสื้อ

  1. นำเสื้อที่เราใส่ประจำมาวัดความกว้าง จากซ้ายไปขวา (วัดได้ 18นิ้ว)
  2. นำความกว้างที่ได้มาคุณสอง แค่นี้ก็จะได้ขนาดรอบอกของเสื้อแล้ว (18นิ้ว x 2 = 36นิ้ว)
  3. เสื้อแต่ละตัวกดเข้าไปที่รูปจะมีขนาดรอบอกเขียนบอกไว้
Copyright © 2018 Indyroom.com All rights reserved.